"​science and evidence based approach"

na prácu a manažérsky výkon sa pozeráme cez optiku neurovedy vytvárame riešenia prepájajúce najnovšie výskumy neurovedy a firemné procesy, manažérske systémy, biznis model, systémy KPI a ďalšie "hard parametre" firmy

Unique Brain

aktivity od „vízie k akcii“ - ako prejsť od cieľov k výsledkom?
pohľad na prácu & manažérsky výkon cez optiku neurovedy

viac info

Excellent Team

behaviorálny model & moderné know – how + optimálne operations firmy - procesy, systém riadenia, KPI, funkčný systém riadenia

viac info

Future Company

best practices v manažérskej a firemnej praxi, podporené neurovedeckými výskumami
efektívnosť, výkonnosť a produktivita

viac info

Why We Do What We Do:

z čoho vychádza konanie ľudí vo firme?

najnovšie výskumy neurovedy prinášajú mnoho faktov objasňujúcich ľudské správanie a fungovanie nášho mozgu

manažérske a behaviorálne vysvetlenia nášho konania v pracovnom a firemnom prostredí

viac - unique brain

prečo Excellent Team

behaviorálny model manažérskeho konania + nový "skills set" + moderné know - how v kontexte výkonnosti firmy (procesy, manažérsky systém, KPI, systém riadenia a mnoho ďalšieho...)

viac - excellent team

Future Company

"Whole Company Approach"

súvislosti firmy v kontexte interných & externých faktorov

potreba vnímať firemné vzdelávanie a manažérsky rozvoj ako celo firemnú aktivitu, nielen sústrediť sa na dané oddelenie alebo d​anú oblasť alebo jednotlivého manažéra

žiadny proces, žiadne oddelenie, žiadne rozhodnutie v akejkoľvek časti firmy nie je izolované, ale má vplyv na celú firmu

viac - future company

Ako pracujeme

Základný prístup

best practices dlhodobo overené v manažérskej a firemnej praxi, podporené neurovedeckými výskumami

výskumy neurovedy v praxi

  • manažérska úroveň realizácie cieľov
  • psychológia dosahovania cieľov
  • mentálne nastavenie pri realizácii cieľov - growth mindset vs. fixed mindset
  • behaviorálna úroveň
  • neuroveda & vedecké výskumy a fakty
  • bio-chémia dosahovania cieľov
  • fyziológia realizácie cieľov
viac - náš prístup